Foto Cover

Dienstverlening in al haar facetten!

In Residentie Ventoux willen we iedere bewoner een zo passend mogelijke omkadering geven. Hier geniet elke bewoner van de geneugten van het leven in combinatie met persoonlijke onafhankelijkheid en kan men (indien nodig of gewenst) beroep doen op een aangepaste zorgverlening.

Wat is er altijd te uwer beschikking:

  • De woonassistent die uw zorg- en dienstverlening coördineert

Zorg- en dienstverlening is zoveel meer dan de hygiënische zorgen waar iedereen meteen aan denkt! Uiteraard coördineren wij medisch gerelateerde vragen, maar heeft u administratieve hulp nodig, heeft u een nieuwe kast gekocht en moet deze nog in elkaar worden gezet, heeft u vervoer nodig naar de stad of ergens anders? Met al deze vragen, waarvoor u anders bij uw kinderen of vrienden zou contacteren, kunt u terecht bij de woonassistent!


  • Oproepsysteem met 24/7 FYSIEKE beantwoording

In nood hebben wij 3 oproeppunten in elk appartement. Daarenboven hebben wij een mobiele oproepknop voor iedereen die dit wenst. Zo kan u bijvoorbeeld hulp inroepen van gelijk waar u zich in de Residentie bevindt.

Ons oproepsysteem verloopt niet via een telefooncentrale. Dit wil zeggen dat wanneer u een oproep doet, er effectief iemand tot bij u komt om uw hulpvraag te beantwoorden.


  • De garantie van crisiszorg en overbruggingszorg

Crisiszorg = zorg die onmiddellijk wordt verleend in geval van een noodsituatie die niet op voorhand kon worden ingeschat.

Overbruggingszorg = aangepaste zorg die aansluit op crisiszorg in afwachting van de zorgverlening die de bewoner zelf kiest.


  • Het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes

Een bewoner van Residentie Ventoux woont privatief in zijn eigen appartement. Puur qua infrastructuur is de residentie te vergelijken met een appartementsgebouw. Iedereen heeft hierbij toegang en mag uiteraard gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes. Het onderhoud van deze gemeenschappelijke ruimtes zit standaard vervat in uw dienstverlening.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken? Aarzel niet!

Contacteer ons !